Systém brigádnických hodin

 

 • každý člen je povinen odpracovat 15 brigádnických hodin za rok
 • za každou neodpracovanou hodinu zaplatí poplatek 30 Kč a to nejpozději do 31.1. následujícího roku.
 • brigády se netýkají mládežníků
 • povinnosti odpracovat 15 brigádnických hodin jsou zproštěni:
  • výcvikáři a figuranti
  • člen nastupující po 1.8. aktuálního roku
  • hostující členové
  • mládežníci do 18-ti let
 • Organizaci brigádních hodin (tj. zajištění programu prací, nástrojů atp.) zajišťuje hospodář a výbor ZO. Evidenci přítomnosti zaznamenává předseda klubu nebo jím pověřený člen. Je povinností každého člena zajistit si, aby odpracované hodiny byly správně zaevidovány.