POPLATKY K PŘIHLÁŠCE KE ČLENSTVÍ V KK HVĚZDA ŠTERNBERK

 

 • Vstupní poplatek - jednorázový

  • 400 Kč

 

 • Členské příspěvky na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto:
  • 800 Kč pro osoby starší osmnácti let
  • 400 Kč pro mládež do osmnácti let a důchodce
  • 400 Kč pro osoby nevlastnící psa

Členský příspěvek je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31.1. aktuálního roku.

 

 • Příspěvky za hostování na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto:

  • 400 Kč pro osoby starší osmnácti let
  • 200 Kč pro mládež do osmnácti let

 

 • Záloha na brigádnické hodiny

  • 450 Kč pro osoby starší osmnácti let ( povinnost odpracovat 15 hodin za rok, 1 hodina/ 30 Kč)
  •  Povinnosti odpracovat 15 brigádnických hodin za rok jsou zproštěni:
   • výcvikáři a figuranti
   • člen nastupující po 1.8. aktuálního roku
   • hostující členové
   • mládežníci do osmnácti let

Tuto částku poskytne člen jako zálohu na odpracování hodin, nejpozději do 31.3. aktuálního roku.

 

Číslo účtu kynologického klubu:  43-6669400257/0100

 

Tyto příspěvky Kynologického klubu Hvězda Šternberk o.s. byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 23.ledna 2010 a nabývají tímto dnem platnosti.