POPLATKY K PŘIHLÁŠCE KE ČLENSTVÍ V KK HVĚZDA ŠTERNBERK

  

·
               

  

·        Členské příspěvky na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto:
 

 

o   800 Kč pro osoby starší osmnácti let

o   400 Kč pro mládež do osmnácti let a důchodce

o   400 Kč pro osoby nevlastnící psa

 

Členský příspěvek je člen povinen uhradit bez vyzvání do 31.1. aktuálního roku.

 

 

·        Příspěvky za hostování na jeden kalendářní rok jsou stanoveny takto:

 

 

o   400 Kč pro osoby starší osmnácti let

o   200 Kč pro mládež do osmnácti let

 

·        Poplatky za neodpracované brigádnické hodiny

 

 

o   Pro osoby starší osmnácti let je povinnost odpracovat 15 brigádnických hodin za rok, každá neodpracovaná 1hodina / poplatek 30 Kč ( 15hodin/ 450 Kč )

o    Povinnosti odpracovat 15 brigádnických hodin za rok jsou zproštěni:

§  výcvikáři a figuranti

§  člen nastupující po 1.8. aktuálního roku

§  hostující členové

§  mládežníci do osmnácti let

 

Částku za neodpracované brigádnické hodiny zaplatí člen nejpozději do 31.1. následujícího roku.

 

Číslo účtu kynologického klubu: 43-6669400257/0100