Kurzy poslušnosti

V našem kynologickém klubu pořádáme několikrát do roka kurzy pro zájemce z řad veřejnosti, kteří chtějí svého psa naučit základní povely a socializaci mezi lidmi i ostatními psy. Kurz zahrnuje vždy 10 výcvikových lekcí pod vedením lektora (jedna lekce v délce cca 1 hodina). Lekce se konají na cvičišti vždy jednou týdně ve stanovenou dobu (přesné Termíny kurzů najdete na našich stránkách).

Cena kurzu je 800 Kč a jako psovodi se mohou zúčastnit jak dospělí, tak děti. Podmínkou pro přihlášení dítěte je písemný souhlas zákonného zástupce a především schopnost malého psovoda psa fyzicky zvládat.

Háravé fenky cvičí také !!! S háravou fenkou se můžete kurzu běžně účastnit, jen tuto informaci sdělte před začátkem hodiny svému lektorovi kurzu.

Všichni psi, kteří se kurzu účastní (včetně štěňat nad 6 měsíců věku !!!), musí mít platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze (při zápisu nutno předložit očkovací průkaz) !!!
 

Můžete si vybrat z následující nabídky kurzů (pro více informací klikněte na daný kurz):
instruktoři kurzů

V případě dotazů kontaktujete Milos Bojanovský:

tel: 739 497 213, email: milosbojanovsky@seznam.cz