Kurz základní poslušnosti

Je určen pro začínající a méně zkušené psovody. Cílem kurzu je především naučit psovody zvládat psa, naučit základní povely (přivolání, chůze u nohy, sedni, lehni, vstaň, dlouhodobé odložení, aport a překonávání jednoduchých překážek). Důraz je kladen na socializaci psů jak ve vztahu k lidem, tak k ostatním psům.
 

Náš kynologický klub pořádá ročně 3 základní kurzy:

 • JARNÍ (březen až květen)
 • LETNÍ (květen až červenec)
 • PODZIMNÍ (září až listopad)

Přesné termíny zahájení jsou vždy vyvěšeny na stránce Termíny a instruktoři kurzů


Jak kurz probíhá:

 • Kurz zahrnuje 10 výcvikových lekcí pod vedením lektora (jedna lekce v délce cca 1 hodina), lekce se konají na cvičišti vždy jednou týdně (každou neděli ráno od 9 do 10 hod).

 • Na výcvikové lekce je nutné se dostavit včas, alespoň 10 minut před zahájením lekce, a s vyvenčeným psem (ne unaveným)!

 • Na konci každého kurzu je pořádána soutěž, ve které si páníčci s pejsky zazávodí a změří navzájem síly v poslušnosti a ovladatelnosti. Každý absolvent obdrží na závěr diplom o absolvování kurzu.
   

Podmínky přijetí do kurzu:

 • Podmínkou účasti na kurzu je  platné očkování psa proti vzteklině, psince a parvoviróze (při zápisu nutno předložit očkovací průkaz)

 • U osob mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas_zákonného_zástupce (rodičů). Základním předpokladem však je, že malý psovod musí psa fyzicky zvládat.
   

Cena kurzu:

 • 800,- Kč
 • platí se na místě při zápisu (nástupu) do kurzu před první hodinou

   

Co budete potřebovat na jednotlivé lekce:

Přihlásit se můžete na stránce PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ