Mimořádná členská schůze

16.03.2014 16:40

Výbor  KK Hvězda Šternberk zve všechny členy na 

MIMOŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat v sobotu dne 5. dubna 2014 v 15:00 hod.  v klubovně KK Hvězda Šternberk

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z výroční členské schůze ze dne 8.2.2014
  3. Volba člena výboru
  4. Volba člena revizní komise
  5. Závod o šternberskou hvězdu
  6. Návrhy a připomínky členů
  7. Diskuze
  8. závěr