Kurz pro pokročilé

Je určen pro zájemce, kteří již kurz základní poslušnosti absolvovali, mají už osvojené základy výcviku a chtějí s pejskem dále pokračovat a navázat dalšími a složitějšími cviky. Na konci tohoto desetihodinového kurzu bude podle zájmu uchazečů možnost složit zkoušku dle národního řádu ZZO.
 

Jak kurz probíhá:

 • Kurz zahrnuje 10 výcvikových lekcí pod vedením lektora (jedna lekce v délce cca 1 hodina), lekce se konají na cvičišti vždy jednou týdně

 • Na výcvikové lekce je nutné se dostavit včas, alespoň 10 minut před zahájením lekce, a s vyvenčeným psem (ne unaveným)!

 • Na konci každého kurzu je pořádána soutěž, ve které si páníčci s pejsky zazávodí a změří navzájem síly v poslušnosti a ovladatelnosti. Každý absolvent obdrží na závěr diplom o absolvování kurzu.
   

Podmínky přijetí do kurzu:

 • Podmínkou účasti na kurzu je  platné očkování psa proti vzteklině, psince a parvoviróze (při zápisu nutno předložit očkovací průkaz)

 • U osob mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas_zákonného_zástupce (rodičů). Základním předpokladem však je, že malý psovod musí psa fyzicky zvládat.
   

Cena kurzu:

 • 800,- Kč
 • platí se na místě při zápisu (nástupu) do kurzu před první hodinou

   

Co budete potřebovat na jednotlivé lekce: